»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Matematika jako základ pojmu „zákonitost přírodních věd“

Dr. Kurt Illig

Dr. Kurt Illig

Exaktní poznávání
Jako exaktní přírodní vědy se označují vědní obory fyziky a chemie, které jsou založeny na matematické zákonitosti a důslednosti, jakož i obory fyzikální chemie, jež pronikají do všech popsaných přírodních věd. Jak již samotný pojem „matematická zákonitost" jasně a jednoznačně vyjadřuje, může se v exaktních přírodních vědách a jejich učeních o všech jevech či projevech jednat - pokud jsou správně pochopeny a popsány -  pouze o pochopení výhradní a jediné správné zákonitosti. Matematika se z tohoto důvodu stala základem pojmu zákonitosti v přírodních vědách, protože je tou vědou, která má ve všech variantách poskytovat správný výsledek bez ohledu na to, jaké numerické cesty jsou pro řešení úkolu použity. Jedná-li se například o to, stanovit, kolikrát musíme odpočítat čtyři feniky, abychom obdrželi sto feniků, tak je lhostejné, zda-li to opakujeme pětadvacetkrát  nebo zda-li vždy čtyři feniky jsou pětkrát sloučeny do skupiny o dvaceti fenicích a tento postup pětkrát opakujeme; pokaždé bude výsledek sto, neboť matematická zákonitost určuje, že 25 x 4 obnáší sto a 25 se obdrží násobením 5 x 5. Podle toho je 100 získáno ze součinu 5 x 5 x 4, takže i součin 5 x 4 = 20, 20 x 5 dává výsledek 100.

Ať již byly matematicky odvozené vzorce či rovnice získány jakýmkoliv způsobem, jejich správnost je stále potvrzována, lhostejno, jaká čísla jsou dosazena na levou nebo pravou stranu rovnice, aby se dosáhlo neznámé velikosti. Matematika tak v žádném případě - pokud jsou správné předpoklady (postuláty) - nepřipustí klamný závěr.
18.03.2016 23:54:15
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one