»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Domněnky, předpoklady, hypotézy, teorie ...

Jakmile se ale jedná o pozorování jevů, které se nedají postihnout  kvantitativně nebo vůbec ani v jejich podstatě, ať již smysly nebo nějakými nespornými pomocnými prostředky, končí uplatňování exaktního matematického pojetí. Prostor začínají naplňovat dohady, nastává názorový boj, který se často zvrhává v hašteřivost a neústupnost. Sestavují se často i rovnice, které mají platnost jen pro ten případ, který má podporovat správnost daného názoru. Máme zde tak k dispozici nějakou domněnku, nějakou hypotézu. Předpoklady jsou tedy jen osvojovány a přijímány jako domněnky. Budiž vzpomenut jen atomový výzkum. Nejlepší hlavy si kladou za životní úkol, aby přinesly světlo do tajuplného působení ohromných sil, jež jsou uloženy v každém atomu podle velkého nezvratného zákona. Jsou činěna citlivá pozorování, byly provedeny velkolepé výpočty. Mnohé se dalo i experimentálně prokázat, ale stále mnohem více čeká na vysvětlení. Bylo sestaveno mimořádně mnoho hypotéz za účelem eventuálně možného objasnění, a každým vskutku vážným badatelem na tomto poli jsou prováděny přísně logické propočty i jeho vlastních hypotéz. Ale jak řečeno jedná se o domněnky, takže také pro tyto výpočty platí jen předpoklady, které vycházejí z těchto domněnek a které se skutečnými předpoklady nemusí souhlasit. Teprve v případě, že je prostřednictvím vždy opakovatelných praktických pokusů dosaženo úplně platného důkazu pro správnost hypotézy, jsou na základě těchto domněnek stanovené předpoklady správné a z hypotéz se stávají teorie, to znamená, že jsou povýšeny na matematicky absolutní zákonitost. Současně je ale dokázána nesprávnost jiných hypotéz, zabývajících se stejným jevem, jsou tak vyvráceny i jim odpovídající výpočty a tak doloženo, že tyto nesprávné hypotézy byly založeny na falešných předpokladech.
26.12.2013 22:25:45
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one