»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Kurt Illig / Exaktní poznávání

Úvahy a přednášky Dr. Kurta Illiga o vědeckém poznávání


Předmluva překladatele:

ilustr. obr.: Model atomu uhlíku / Exaktní poznávání, Kurt IlligŽijeme (si) na pozemsky materiální úrovni, kterou mnozí její obyvatelé považují za jedinou možnou… Vzpomeňme jen na v našich zemích svého času propagovaný, doslova násilím vnucovaný „materialistický vědecký světový názor", a to i přesto, co jsme díky věcnému vědeckému poznání již poměrně dlouho o materii, atomech a povaze elementárních částic znali: tedy jako něco vskutku zásadního, co již tehdy tento materialistický „vědecký" (nyní, žel, alias spotřebitelský) názor naprosto vyvracelo. - 

Pro vysvětlení jevů, od makroskopických až po atomové, si v současnosti vystačíme v podstatě se dvěma silami mezi dvěma částicemi: gravitační a elektromagnetickou. Pro vysvětlení stability atomového jádra jsme však nuceni připustit existenci další formy síly: jaderné. Vzhledem k historii vědeckého poznání připomíná ono hledání sil nebo původu síly bajkový příběh myší v klavíru s jejich hledáním původu tónů…-
Václav Vogl, 2012
______
 

Dr. Kurt Illig / Učení grálu a exaktní vědy / Foto: www.digiporta.netDr. Kurt Illig (8.7.1894 - 18.4.1945), jehož vlastní profesní vývoj byl těsně spjat s vědou, studoval Abd-ru-shinovo dílo a na základě důslednosti jeho výpovědí dospěl k přesvědčení o nevyvratitelnosti tímto dílem zprostředkovaného vědění. Přezkoumání tohoto vědění podle známých přírodních zákonitostí - včetně těch, ke kterým vedly objevy atomové a kvantové fyziky, jež byly tehdy poprvé diskutovány širokou veřejností - se pro něho stalo naléhavou záležitostí. V rámci rozborů a výkladů Abd-ru-shinových spisů a vypořádání se s diskuzemi své doby, nalezl Dr. Kurt Illig klíč k odpovědím, které písemně zpracoval.

 
I přes nesporný vývoj vědeckého poznání v posledních desetiletích, neztratila pojednáni Dr. Kurta Illiga, tak jak byla ve 20. letech dvacátého století publikována, nic na své zásadnosti a principiálnosti (navíc tehdejší věda již měla dostatek času na to, aby se vyrovnala se ztrátou paradigmatu newtonovské fyziky a nahradila ho paradigmatem fyziky kvantové).

 

Pozn:

 

Nápomocným předpokladem k porozumění uvedeným přednáškám je:

- alespoň základní nebo empirická povědomost z oblasti užité fyziky a chemie, schopnost a ochota uvažovat „celostně"

- (anebo) provázané znalosti středoškolské fyziky s filosofickými náhledy fyziky vysokoškolské … a netrvat úzkoprse na důkazech podaných třeba matematickým aparátem formalismu druhého kvantování apod. :)

 

 

 

 

_________________

 

 

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one