»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                                         .
Naším prvním a hlavním úkolem je dosažení harmonické spolupráce předního a zadního mozku. Přední mozek je vycvičen a vyškolen dostatečně a každodenní práce jej stále zbystřuje a udržuje v činnosti. Odstranit zakrnělost malého mozku a zvýšit jeho činnost tak, aby zaujal místo, které mu patří, dá se uskutečnit takto:

1) Každý den před spaním předčítat nahlas jednu přednášku v tom pořadí, jak v Poselství jsou. Předčítat by měla zpravidla žena, aby mohla rychleji plnit úkoly, na které má dorůst. Pokud možno nerozšiřovat okruh posluchačů - ani na dospělé děti. Při tomto čtení provádět také revizi překladů, upozornit tedy na nejasná nebo špatně znějící místa.

2) Vřadit svůj každodenní život do duchovního dění a naučit se spolupracovat s okolním jemnohmotným světem. To znamená v první řadě správné využití modlitby jednak jako pramene síly, jednak jako pramene poučení a nejlepšího rádce. Poněvadž prázdný církevní formalismus v nás všech zpravidla již znemožnil jakoukoliv možnost účinné modlitby, je k dosažení správného postoje ducha lépe použít technických znalostí o elektrické síle a radiových vlnách, abychom si počínali tak, jak to Poselství doporučuje. V každém případě je lépe adresovat modlitbu až na Nejvyšší instanci. V duchovním světě již sami rozhodnou, kam až pronikla a kdo ji má vyřídit. Nesmíme zapomenout, že pravidelné modlitby, ráno, při jídle a večer jsou sice dobré, ale že se máme v první řadě modlit tehdy, když to potřebujeme.

3) Pokaždé, když na nás dolehne tíseň, strach nebo úzkost, má ihned vyletět z naší duše volání o pomoc a sílu. Pokud možno beze slov. Jedině jako obraz máme viděti stát sebe sama v proudu světla a síly, kterou chceme do sebe přijmout, co nejvíce můžeme. Častějším používáním nabudeme pevné jistoty a rychlého vyřízení. To posiluje důvěru a přesvědčení takovým způsobem, že jí již nic neotřese.

4) Každý nevyřešený problém, každá věc, se kterou si nevíme rady ať již v zaměstnání, v rodině, ve styku s lidmi či jinde, má býti předložen pokud možno v obrazech, ale i ve slovech nahoru s prosbou o pomoc a řešení. Vlastní duchovní vedení nebo odborník z veliké řady pomocníků, kteří jsou vždy připraveni ku pomoci, neboť tato činnost jim pak umožňuje spolupracovat s námi na Zemi a dostávati se tak v životě jemnohmotného světa dále, dá nám v každém případě správnou radu nebo ukáže cestu, po které máme jít. Zde je ovšem třeba dávat pozor na svůj vnitřní hlas, který tiše přinese nové myšlenky a rady. Někdy je také přinesou jiní lidé, kteří se pojednou objeví a přinesou odpověď. Také nějaký symbolický nebo skutečný obraz ve snu může přinésti žádanou odpověď. Také v tomto směru při častějším a procítěném používání nabude člověk v naslouchání vnitřního hlasu takové jistoty a bezpečnosti, že stojí pevně na zemi právě proto, že si je naprosto jist pomocí duchovního světa v každé nouzi. Jako by se časem stále více napínal telefonní drát, který ho spojuje s jeho vedením. Tato cesta je bezpečná a jistá a nikdo nepovolaný ji nemůže použít, jako je to v této době téměř v každém projevu mediálně založených lidí. V životopisech jsou velmi pěkné případy používání modlitby a udržování spojení. Jsou tam proto, abychom se to naučili také.

5) Sny. Jakmile zadní mozek zesílí, snaží se působit různými cestami, hlavně tušením, na všechno, co za denního vědomí prožíváme. Ale hlavně se bude snažit odstranit zmatené sny a vrátit obrazy snů původnímu účelu. Je to u každého jiné. Bývá to zpravidla symbolická řeč, kterou se tímto způsobem k nám hovoří. Tato řeč je ale pro některé obrazy u všech lidí stejná a je možno se jí brzy naučiti. Touto cestou může býti duchovní život každého člověka velmi obohacen.

6) Praktickým používáním zde uvedených cest, které ovšem předpokládají stálé používání bodu 1), naučí se člověk poměrně brzy žíti současně pevně a bezpečně v duchovním světě a zde na zemi. Jeho citlivost a bdělost se velmi zbystří, aniž by ho zeslabovala nebo činila přístupnějším nežádoucím vlivům jemnohmotného světa.

Je to jedna část praktického využití Poselství, jak to Pán požaduje.

 
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one