»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
.......
 
Těm, kdo budou později usilovat o nový český překlad po nás, kteří přímo navazujeme na překlad první generace stoupenců Poselství, přeji, aby se v nich k plodné spoluráci spojilo vědění o vznešenosti a osvoboditelské moci Slova s láskou k české řeči. Česká řeč skrývá v sobě velké hodnoty a možnosti k vyjádření duchovních skutečností, neboť po staletí byla zdokonalována světlými duchy, kteří se vtělovali uprostřed národa, v němž duchovní cítění a smysl pro krásu zajisté nikdy nebyly na místě posledním."   

...účelem těchto poznámek je, aby se s mým pojetím seznámili ti, kdo budou rozhodovat o konečném textu českého překladu. Kdybych nemohl překlad dokončit, i pak by mohly být poznámky, jak věřím, k něčemu užitečné.


     Úvodní slovo
     Seznam zkratek
1. Termín "bytost" v dosavadních překladech
2. Nesprávné nahrazování čárky spojkou "a" a jiné chyby v interpunkci
3. Ještě k pořádku slov a k rozdělovacím znaménkům
4. Obrazy a přirovnání v Poselství
5. O doplňování textu překladatelem
6. Jmenné vyjadřování - nejzávažnější slohový nedostatek dosavadního českého překladu Poselství Grálu
7. Přehled nejčastěji se vyskytujících chyb překladu
8. Odpověď na námitky
9. Několik drobných poznámek
    Doslov

 
_________
 
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one