»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                          .
V létě roku 1927 vyšel první sešit časopisu Der Ruf" („Volání"), v němž nalezneme zmínky o Abd-ru-shinových veřejných přednáškách ve Vídni a ve Stuttgartu. I v brožuře Herberta Vollmanna „O působení Grálu na zemi" (1988) se na s. 11 mluví o tomto prvním způsobu šíření Slova: „Ve dvacátých letech konal Abd-ru-shin sám veřejné přednášky. Jeho nové vědění, působící převratně v duchovním oboru, padalo mezi posluchače jako zápalná jiskra. - V roce 1928 našel Abd-ru-shin místo, kde mohl své Poselství Grálu dokončit: Vomperberg v Tyrolsku."

     Ve dvacátých letech vycházely Abd-ru-shinovy přednášky postupně v časopisech, vydávaných převážně jím samým.
     Nejprve to bylo v první sérii „Gralsblätter" („Listy Grálu"). První čísla této série vyšla v roce 1923, jak je zřejmé z Abd-ru-shinovy poznámky v časopise „Der Ruf", s.385. (Viz též Odpovědi na otázky, s.98). Pozdější čísla této série byla vydána až v roce 1925, jak je patrné z recenze v 7. sešitě „Gralsblätter" sér.I, s.40.
     Předmluva k Poselství Grálu nazvaná „Zum Geleite!" pochází z podzimu 1926. Tehdy vyšlo první souborné vydání přednášek z „Gralsblätter" sér.I. již pod názvem „Im Lichte der Wahrheit". To je tzv. malé fialové vydání knihy „Ve světle Pravdy".
     Téhož roku začala vycházet druhá série časopisu „Gralsblätter" dvojčíslem 1-2 s dalšími Abd-ru-shinovými přednáškami. Druhý sešit této série, označený 3-4-5, vyšel o letnicích 1927 a brzy nato, v létě 1927, pak první dvojčíslo časopisu „Der Ruf".
     Druhé dvojčíslo „Der Ruf" 3-4 vyšlo na podzim téhož roku a k vánocům další sešit „Der Ruf", trojčíslo 5-6-7.
     Následujícího roku 1928 někdy na jaře bylo vydáno dvojčíslo „Der Ruf" 8-9 s podobiznou spisovatele Poselství ve slavnostním plášti. K letnicím 1928 vyšlo trojčíslo 10-11-12 téhož časopisu. Číslo 13 přineslo opět Abd-ru-shinovu podobiznu, tentokrát v civilním obleku a s faksimile jeho podpisu. V předmluvě je datováno k letnicím 1929. Také toto číslo jako všechny sešity časopisů obsahovalo Abd-ru-shinovy přednášky. Zde byly uveřejněny tři, a kromě toho opět Abd-ru-shinovy odpovědi na dotazy čtenářů, zde celkem čtrnáct velmi významných odpovědí. Odpovědi z časopisů vyšly souborně pod názvem „Fragenbeantwortungen 1924 - 1937" v roce 1953, v českém překladu v roce 1980.
     Obálka velmi obsáhlého sešitu „Der Ruf" 13 má jinou úpravu a nese Abd-ru-shinovo osobní heslo „Mutig voran - Gott wohlgetan!" - „Odvážně vpřed je Bohu milé!".

     V témže roce 1929 dostala se čtenářům do rukou útlá a graficky pečlivě upravená knížka malého formátu ve vínově červené vazbě. Je to Abd-ru-shinův výklad Desatera Božích přikázání a modlitby Otčenáš. Výklad je poprvé uveden slovy: „Kdo se nesnaží, aby Slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!" Pod těmito úvodními slovy čteme datování: podzim 1929. Český překlad vyšel také jako samostatný spis poprvé v roce 1939 (pod názvem „Když zvony volají") a pak v letech 1975 a 1991.
     Další Abd-ru-shinovy přednášky, mezi nimi i „Kříž svatého Grálu", vyšli v roce 1930 v 3. sešitě 2. série „Gralsblätter", označeném jako dvojčíslo 6-7.

     Hned následujícího roku 1931 byl vydán velký soubor všech do té doby vyšlých přednášek, opět nazvaný „Ve světle Pravdy". Zatímco vydání z roku 1926 mělo jen 272 strany, pak vydání z roku 1931 obsahovalo již 714 stran.
     Uveřejněním téměř sta přednášek, které obsahuje toto velké vydání Poselství Grálu - brzy přeložené a vydané i v češtině - nebylo ještě řečeno všechno, co měl Ježíšem zaslíbený Duch Pravdy zvěstovat lidstvu k jeho duchovnímu vzestupu - i k soudu. Tak vyšly dva svazky dodatků Nachklänge zur Gralsbotschaft" (Doznívání k Poselství Grálu), z nich první i knižně v roce 1934. Později byly téměř všechny tyto přednášky zařazeny do trojdílné knihy „Ve světle Pravdy" a do „Napomenutí".

     Posledním časopisem, v němž vycházely Abd-ru-shinovy přednášky, byl časopis „Die Stimme", ročník 1937, vydávaný ve Švýcarsku v Curychu. V českém znění vycházel v Praze v témže roce pod názvem „Hlas".

PhMr. Jiří Holfeld, 1991

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one