»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Eschatologie, nauka o posledních věcech člověka a světa.

„Abd-ru-shinovo učení o duchovní smrti, o biblické ‚druhé smrti‘, patří k nejzávažnějším aspektům nové eschatologie Poselství Grálu. V čem spočívá konečná duchovní smrt?“

Před Abd-ru-shinovým příchodem nemohli lidé vědět, co vlastně znamená, v čem spočívá konečné zavržení. Mluvilo se o stavu zavržené duše, o vnitřní bolesti spojené s trvalým odloučením od Boha, ale nevědělo se nic o podstatě tohoto eschatologického děje v historii hmotnosti, v historii světa.

Až Duchu Pravdy ponechal Bůh, aby vyhraněně vyjádřil, co znamená duchovní neboli druhá smrt, věčné zavržení. Toto vědění obsažené v Poselství Grálu jako jeden z několika nejzávažnějších článků nového Božího Zjevení mohlo totiž přijít patrně až v době, kdy jsou v lidstvu předpoklady k tomu, aby mohlo pochopit, co znamená rozklad hmoty v pralátku. Teprve dnešní lidé jsou schopni chápat v této souvislosti konečné vyhasnutí osobního vědomí lidského ducha!

V rozkladu hmoty v prahmotu a v ulpění člověka na hmotě spočívá vlastní podstata onoho nebezpečí duchovní smrti, před níž chtěli lidstvo zachránit všichni osvícení náboženští myslitelé, proroci, světci, a především Ježíš, Syn Boží. Velké varování je obsaženo také v Poselství Grálu.

V Ježíši Kristu přišla na zem Boží Láska, aby bylo lidstvo zachráněno před věčným zavržením, tedy před spánkem ducha a po něm následující duchovní smrtí. Ježíš „světlem svého evangelia způsobil život a nesmrtelnost“ (2Tm 1,10), čteme v Novém zákoně. Ježíš zachraňuje před věčnou smrtí ty, kdo chtějí slyšet a následovat jeho poselství. Proto také řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít“ (J 11,25) a „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (J 14,6).

Pro toho, kdo nenajde včas cestu z hrozícího nebezpečí začínajícího rozkladu a zůstane lpět na hmotě, bude tedy jednou pozdě: „Bude pak se vším ostatním vtažen do pozvolného rozkladu, a přitom bude rozerváno jeho osobní „já“, které si získal. V tisícerých mukách stane se tak opět nevědomým semenem ducha. Je to to nejhroznější, co se může stát duchu, který již nabyl osobního vědomí. Jsou to všichni, kdo svou osobnost vyvinuli nesprávným směrem. Musejí ji proto ztratit jako nepotřebnou a škodlivou. Ale pozor, rozklad není totéž jako zničení. Skutečně zničeno nemůže být nic. Jde pouze o uvedení do původního stavu“ (497).
 

Základní eschatologická jistota

Všimněme si zde dvou vět: „Skutečně zničeno nemůže být nic", a „Jde pouze o uvedení do původního stavu". To je velice závažné kérygma ve Slově Ducha Pravdy. Bůh neničí nic, co stvořil, protože to miluje; „Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, o této základní eschatologické jistotě čteme již ve Starém zákoně: neboť tvůj nepomíjející Duch je ve všem" (Mdr 11,24-27).

Křesťanství třetího věku, I.díl, J Holfeld
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one