»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Co jsou dnes náboženská vyznání?

 
„Nedbejte na spory církví. Veliký nositel Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesnění Božské lásky, neptal se po vyznání.
Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání?
Jsou pouty svazujícímí svobodného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry ve vás sídlící.
Jsou to dogmata, která usilují vtlačit dílo Stvořitelovo i jeho velikou lásku do forem vytvořených lidským myšlením, což znamená násilné snižování Božského, jeho systematické znehodnocování.
Každého vážně hledajícího tento způsob odpuzuje, poněvadž nemůže při tom nikdy v nitru procítit onu velikou skutečnost, čímž se jeho touha po Pravdě stává stále beznadějnější a on konečně zoufá nad sebou i nad světem! Proto se probuďte! Zbořte v sobě dogmatické zdi, strhněte si pásku, aby k vám mohlo nezkaleně proniknout čisté světlo Nejvyššího“.
28.07.2014 11:07:36
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one