»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Reakce na účelovou studii prof. teologie dr. Zdeňka Trtíka (Poselství Grálu v Theologické revue Církve československé husitské)


... za několik měsíců po vyjití 5. čísla Theologické revue CČSH roč. 1978 četl jsem tam uvedenou kritickou studii profesora Husovy fakulty dr. Z. Trtíka: „Abdrušin a poselství sv. Grálu". Shledal jsem, že obsahuje mnoho nepravdivých a zkreslujících informací. Tak hned v úvodu svého článku píše prof. Trtík: „Očekávají (tj. čtenáři Poselství Grálu - má pozn.), že jejich nesmrtelný duchovní vůdce rozpoutá v nejbližší budoucnosti konec tohoto světa a poslední soud." Poslední soud očekávají křesťané všech směrů podle biblické předpovědi, ale konec světa v nejbližší budoucnosti?  Ne, to v Poselství Grálu není, to jsem věděl, protože jsem znal místa svědčící o opaku, např. toto: „Tak bude tisíciletá říše školou pro lidstvo, ve které se má učit, jak má stát v tomto pozdějším stvoření, jak má myslet a jednat, aby vyplnilo svou úlohu správně a tím samo bylo šťastno!" (Abd-ru-shin: Ve světle Pravdy, díl I., str. 184) Tedy doba, která je před námi, nikoliv konec světa! Budoucí tisíciletí jako škola štěstí lidstva. Kéž by se splnilo, co píše Abd-ru-shin, protože dějiny předcházejících tisíciletí byly plny válek a různých jiných běd.
 
     V kritickém článku prof. Trtíka byla i mnohá jiná mylná tvrzení rázu čistě teologického, jako především obžaloba z gnosticismu, dále z fantastičnosti a mýtů, ačkoliv i v bibli jde i o takové záležitosti, které se vymykají běžným zkušenostem z viditelného světa, jako je např. Ježíšovo vzkříšení a nanebevstoupení, v něž věří křesťané všech směrů bez výjimky. A tak ve vší úctě k profesoru Husovy fakulty jsem začal shromaždovat protidůkazy ...
 
… Kdyby byl měl úctu k druhé víře i prof. Trtík, byl by uvedl alespoň jeden etický prvek z Poselství Grálu, ale on neuvedl ani jeden. Neřekl nic o povzbuzování k dobru a k čistotě myšlenek, nenapsal, že Abd-ru-shin na více místech velmi účinně přivádí čtenáře k ohleduplnému a uctivému způsobu jednání s bližními, k takovému chování, které bližním ani v maličkostech nezpůsobí utrpení. Nic kladného z Poselství Grálu není uvedeno v kritické studii prof. Trtíka, ačkoliv by to bezesporu patřilo do odborné studie … 
 
_______________
 
Trtík, Vojtíšek, Hnutí Grálu
Pozn. admin.:
 Trtíkovu studii opublikoval v r. 2003 ve sborníku nakladatelství Dingir též dr. Z. Vojtíšek, „akademický religionista" Husitské teologické fakulty, kazatel a stoupenec kultu Církve bratrské a zároveň (...) představitel antikultovního hnutí prezentovaného pod zkratkou „SSSNNS"... - viz Studium sekt, církví, (anti)kultovních směrů a konfesí

... učebnicově názorná ukázka diskurzu, v rámci kterého ani jeden z autorů zjevně nedokáže při vlastním zkoumání Poselství Grálu přistoupit k jeho posuzování jinak než prizmatem ideologie své domovské církve - nelze se proto divit, že tento druh posuzovatelů neodlišuje Poselství od tzv. Hnutí Grálu“, do něhož si pak zcela nezbytně promítá vlastní církevně-teologické představy ... a terče.  :)
16.11.2019 12:57:30
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one