»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

MJ: To už objasňuje mnohé. Teď bych měla ještě něco jiného. Celou dobu mluvíme o Poselství Grálu a tak vyvstává otázka, co je Grál a proč se dílo nazývá Poselstvím Grálu?


Ano, je dobře, že tuto otázku kladete, tedy - pokud se lidé vůbec tímto pojmem zabývají - vládnou, všeobecně viděno, četné omyly. Vyznavači Poselství Grálu jsou často označováni jako rytíři Grálu. Tady myslím na romány o Svatém Grálu nebo na opery od Richarda Wagnera. Jiní zase spatřují Grál v misce, do níž byla zachycena Kristova krev. To vše poukazuje na skutečnost, že si pod pojmem Svatý Grál chceme představovat něco vznešeného a svatého. Tento pojem byl příliš zpozemštěn a polidštěn. Odpovědět na Vaši otázku není snadné, protože se tím vydáváme do oblastí stvoření, jež daleko přesahují naše možnosti chápání, takže je nikdy nebudeme schopni postihnout. Avšak Poselství Grálu nám objasňuje, že Svatý Grál je oním místem spojení mezi věčným a bezbytostným vyzařováním Boha a stvořením, které povstalo z aktu Boží vůle, vyjádřeno slovy »Budiž Světlo«. Grál plní úlohu místa, které přenáší sílu. Mohli bychom jej, pokud chceme odkázat na zcela hrubý pozemský obraz, označit jako transformátor, jímž má být zmírněn nepředstavitelný tlak a napětí vše pronikajícího Božího vyzařování, aby tak i tvorové, kteří za tohoto nesmírného tlaku ještě nemohli dospět k vlastnímu bytí, získat možnost procitnout postupně pomocí nižších tlakových stupňů k samostatnému životu. A vidíte, nezbytnost takového spojovacího místa, jak nám je líčí Poselství Grálu, můžeme také poznat, když si vybavíme polohu srdce v našem těle. Také srdce propojuje spolu navzájem dvě velké oblasti: Plicní krevní oběh, označovaný nesprávně jako »malý«, přestože nás prostřednictvím dechu spojuje s celým vesmírem, a tělní oběh, který potom krev, vyčištěnou a okysličenou v plicním oběhu, vylévá do hmotné ohraničenosti našeho těla. A když pomyslíte, že při srdečním selhání tento organismus odumře, pak tak nějak chápeme, když je v legendě o Grálu řeč o tom, že by všechno muselo zestárnout, uschnout a odumřít, kdyby svatý Grál neměl být více odhalen, kdyby se tato síla, udržující život, nevylévala.
24.08.2014 20:12:39
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one