»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

MJ: Teď ještě jednu zcela jinou otázku, něco, co by mne obzvláště zajímalo. Jak to vypadá s úlohou muže a ženy v Poselství Grálu, vyjadřuje se Abd-ru-shin k tomu?


Je podivné, že obraz mužské a ženské role u nás dosud nenabyl pevných kontur. Není bez důvodu, že jsou dvě různá pohlaví. Jasně se tím poukazuje na rozdílné úkoly. To je, pokud se týká rozmnožování, nepopiratelné. Je zvláštní, že nikdo nepřemýšlel o tom, proč je to právě žena, která může jako jediná přivést na svět lidskou bytost. Nespočívá to jen v jejím vybavení příslušnými orgány, je to něco, co má příčinu v duchovním ústrojenství. Duchovní podstata ženy je jiná, než u muže. Je jemnější, útlejší. Má celým svým uzpůsobením blíže k pečování, ke starosti o druhé, k silám přírody. A hleďte, tímto svým duchovním ústrojenstvím vytváří žena Co je Poselství Grálu / Působení ženstvímost, po němž se z jemnějšího světa, z onoho světa, může přiblížit lidský duch, aby se zde na zemi vtělil. Potřebuje tento most, daný pouze ženě, protože příroda nedělá skoky, nýbrž se v ní všechno uskutečňuje pozvolnými přechody. A proto je žena také pro úkoly rození náležitě organicky vybavena. Vidíte, a z toho vyplývá i další zásadní a nesmírně významný úkol ženy v důsledku jejího jemnějšího ústrojenství, který se všeobecně projevuje už v její tělesné stavbě. Pojmy jako půvab, grácie jsou vyhrazeny přece jenom ženství. Proto by žena měla být také pro muže, který je sám o sobě hrubší, robustnější, více obrácený k pozemské sféře praxe, pobídkou k jeho vlastnímu zjemnění a zušlechtění. Pro skutečného, pravého muže znamená žena bytost, kterou musí ochraňovat. To v něm probouzí ty nejlepší mužské ctnosti, jako je nezištnost, mužská odvaha, rytířskost. A viděno z mužského hlediska se žena potom jeví jako slabé pohlaví. Tady však nejde o žádnou slabost, ve zvlášť zjemnělém ústrojenství spočívá spíše síla ženy, je to však síla jiného druhu. Podívejte, proto je od základu chybné, když se snaha ženy po juristickém zrovnoprávnění naplňuje tím způsobem, že se jí rostoucí měrou pokoušíme zpřístupnit ryze mužské činnosti. Jistě by je byla schopna vykonávat. Zpravidla se to děje za potlačení jejích typicky ženských vlastností a za cenu mnohonásobné zátěže, protože bývá jen zřídka ušetřena tradičních ženských povinností. Je tudíž scestné, poměřujeme-li ženu v jistém smyslu pozemskými činnostmi, místo abychom právě jejím odlišnostem konečně dopřáli stejné ocenění, tolik nutné pro harmonické vyvážení a působení obou pohlaví, v němž se odrážejí ty základní, veliké polarity stvoření. Žena si proto musí i při všech souvztažnostech a děních dnešní doby vždy uchovat svou ženskost. A to je podstatné.
 

MJ: Teď jste mne naučil pozorně poslouchat. Vy jste stále hovořil o duchovním uzpůsobení. Znamená to, že po rozumové stránce jsou si muž a žena rovnocenní? Nevím, jak bych se vyjádřila, je zde tedy nějaký rozdíl?


Žena má, stejně jako muž, tělesně hmotný a rozumový nástroj ve svém mozku, ale protože její duch má lehčí konzistenci, staví Poselství Grálu ženu v jistém smyslu na podest, trochu výše nežli muže, právě v důsledku tohoto jemnějšího ústrojenství. Tady se pak může duchovní podstata snáze chopit vůdčí úlohy, což u muže nebývá tak časté.
 

MJ: A ještě jednou - Vy jste se už o tom zmínil: Jak si vysvětluje Poselství Grálu, nebo Vy sám sobě, že dnes přesto mluvíme o slabém pohlaví? Něco jste už sice naznačil, ale tak jasné mi to ještě není.

 
Ano, co to vlastně je, tohle samolibé označení, vzniklé z ryze mužského pohledu? Muž cítí potřebu, tedy ve hmotné, pozemské, hrubé sféře ženu chránit, a proto ji v jistém smyslu považuje za slabé pohlaví, aniž by si uvědomoval, že je pouze jinak uzpůsobena, v čemž zase spočívá její síla, která není ve svém významu o nic menší, než jeho vlastní.
08.01.2020 20:38:35
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one