»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Kolem nového znění Abd-ru-shinova Poselství Grálu, které sestavil během svého nuceného pobytu v Kipsdorfu, neustále vznikají pochybnosti, dokládané různými texty, které Abd-ru-shin sepsal před rokem 1938.

Dokonce se tvrdí, že Poselství Grálu bylo po jeho odchodu pozměněno někým jiným! Přitom je třeba pamatovat, že Abd-ru-shin v době svého působení na zemi poskytl lidem před rokem 1938 „staré“ velké vydání (1931), Doznívání (1934) i rozmnožované jednotlivé přednášky (až do roku 1937) ve formě, jakou tenkrát potřebovali pro svůj duchovní vývoj, aby jej mohli zahájit. Musel poznat, jak nebylo lidmi porozuměno jím hlásanému Slovu.

O to více je pochopitelné, že poté provedl změny, aby tímto nově uspořádaným věděním o stvoření bylo lidem možno nadále postupovat krok za krokem z chaosu ke Světlu. Proto Abd-ru-shin uspořádal kvůli duchovnímu vnímání lidí dnešní doby své přednášky nově a shrnul je do svého třísvazkového vydání a do „Napomenutí“. Pro tyto změny existují dostatečně věrohodní svědkové.

Je-li nyní tvrzeno, že sám Abd-ru-shin napsal, že na jeho Poselství nesmí být nic měněno, pak je to pravda, vztahující se na lidi. Proto například napsal ve svém doslovu „Jak se má Poselství přijímat“:

»Mé Poselství musíte nechat nezměněné od prvního do posledního slova...« Je třeba si při tom povšimnout, že je tam použito slova „musíte“, tedy „vy“, což znamená, že Poselství nesmějí měnit lidé.

Ani sám Abd-ru-shin, jako Pravdu přinášející, nemohl měnit ve svém Poselství vnitřný obsah Pravdy, nýbrž pouze formu. Ale nezbytnost toho spočívá jen ve slabostech a chybách lidí. Smysl nově uspořádaného třísvazkového vydání vůči „starým“ vydáním z let 1931, 1934 i vůči jednotlivým přednáškám do roku 1937 zůstal tedy tentýž.

Kritikové, ba i zlovolní nejsou s to najít jen jednu větu ve „starém“ a „novém“ vydání, která si protiřečí. Je to přece nesmyslné mluvit u třísvazkového vydání o nějaké změně nebo dokonce o padělání někým jiným. A dále, tvrdí-li se, že přednášky nebo části z různých přednášek, které jsou z třísvazkového vydání vypuštěné, už neplatí, pak je to nesprávné!

Věčnost a nezměnitelnost jednou daného Svatého Slova platí pro „staré“, jako pro „nové“ třísvazkové vydání, uspořádané samotným Abd-ru-shinem. Proto se toto vydání nazývá též „vydáním poslední ruky“, což je směrodatné v pochybných případech. Každé slovo, které během svého života Abd-ru-shin vyslovil tvořivě, se vyplní, ať již bylo ze třísvazkového vydání vypuštěno nebo ne.

Abd-ru-shin se rozhodl pojmout své Poselství Grálu nově teprve v důsledku velkého selhání povolaných i lidstva, které nebylo ze samého Světla v takovém rozsahu předvídáno a které končilo Abd-ru-shinovým pozemským vyhnanstvím, jakož i stále hlouběji klesajícím lidstvem. V tom spočívá Božská moudrost, již se musí člověk podvolit!

Vomperberg, leden 1994
Herbert Vollmann v.r.
 

29.08.2014 13:59:54
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one