»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                                   .
Pojednání a vysvětlení sepsaná Abd-ru-shinem v období 1923 až 1937 vycházela ve formě různých spisů nebo knižních vydání, jako „Listy Grálu", „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu", „Doznívání k Poselství Grálu", jakož i formou jednotlivých přednášek určených ke zveřejnění.
     Bohaté zkušenosti s různými možnostmi zveřejňování i jeho vlastní prožitky se čtenáři Poselství Grálu, přiměly Abd-ru-shina k tomu, aby svá pojednání uspořádal v novém vydání. V období 1939 až 1941 vytvořil tiskovou předlohu budoucí formy dnešního díla »Ve světle Pravdy - Poselství Grálu«. K prvnímu tisku tohoto vydání, které mělo toto dílo opět zpřístupnit čtenářům, došlo až v roce 1948 v prvním poválečném vydání v jazyce českém a 1949 v jazyce německém.
 
„Ve světle Pravdy – Nové Poselství Grálu"  od Abdruschina, 1926

„Ve světle Pravdy – Nové Poselství Grálu" od Abdruschina, 1926

1926

„Ve světle Pravdy – Nové Poselství Grálu“  od Abdruschina.

Abd-ru-shin poprvé shrnuje své přednášky uvěřejňované od roku 1923. Toto fialové, „malé vydání" obsahuje 43 přednášek.

 

Desatero přikázání Božích a Otčenáš - lidem vyložil Abd-ru-shin
Desatero přikázání Božích a Otčenáš - lidem vyložil Abd-ru-shin

podzim 1929

Desatero přikázání Božích a Otčenáš
lidem vyloženo Abd-ru-shinem“ 

Vysvětlením, zakládajícím se na vědění o působení zákonů ve stvoření zprostředkovaném v Poselství Grálu, otevřel Abd-ru-shin lidem nový přístup k porozumění těmto starým tradičním podáním. Otevřený čtenář může při tom poznat, jaké konkrétní a neocenitelné pomoci pro něho tyto texty obsahují, pokud se namáhá poznat záměr, s jakým byly lidstvu dány.

Pozn.: Výklad je poprvé uveden slovy: „Kdo se nesnaží, aby Slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!" Český překlad vyšel také jako samostatný spis poprvé v roce 1939 (pod názvem „Když zvony volají"). 
„Ve světle Pravdy - Poselství Grálu“, tzv. Velké vydání (Grosse Ausgabe), 1931

„Ve světle Pravdy - Poselství Grálu“, tzv. Velké vydání (Grosse Ausgabe), 1931

1931

„Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“, tzv. Velké vydání (Grosse Ausgabe).

Vychází další vydání Poselství Grálu, ve kterém Abd-ru-shin své předchozí přednášky nově uspořádává a zařazuje nové. Toto „velké vydání" obsahuje 91 přednášek.

 
Doznívání k Poselství Grálu, 1934

Doznívání k Poselství Grálu, 1934

1934

„Doznívání k Poselství Grálu“

V knize „Doznívání k Poselství Grálu" (Nachklänge zur Gralsbotschaft) je uveřejněno 61 nových přednášek.

 

 

Fragenbeantwortungen
Fragenbeantwortungen
1926 - 1937
 

„Odpovědi na otázky“ (Fragenbeantwortungen), Abd-ru-shin

 
Tato kniha obsahuje sbírku statí k rozličným tématům, které Abd-ru-shin napsal jako odpověď na otázky čtenářů svého díla „Ve Světle Pravdy“. Samostatně byly  průběžně otiskovány v letech 1926–1937 v časopisech Gralsblätter (Listy Grálu), Der Ruf (Volání) a Die Stimme (Hlas).

 
„Ve světle Pravdy - Poselství Grálu“, vydání poslední ruky

„Ve světle Pravdy - Poselství Grálu“, vydání poslední ruky

1941

„Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“, konečná verze díla poskytnutá autorem ke zveřejnění, označovaná také jako „vydání poslední ruky“.

Abd-ru-shin dokončuje přepracování svého Poselství Grálu a dává mu s konečnou platností novou formu. Jeho „vydání poslední ruky" ve třech svazcích obsahuje přednášky z předchozích vydání a přednášky nové, dosud nepublikované - celkem 168 přednášek.

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one