»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                                                         
Poslední soud! Každé zaslíbení, které s tím souvisí, mluví o vzkříšení všech mrtvých ke konečnému soudu. Do chápání tohoto pojmu vloudil se však lidem opět omyl. Nemá se totiž říkat: vzkříšení všech mrtvých, nýbrž vzkříšení všeho mrtvého! To znamená: oživení všeho toho, co jest ve stvoření bez pohybu, aby to pro Boží soud ožilo a ve své činnosti bylo buď povzneseno, nebo vypleněno!

Nic nezůstane teď bez pohybu, protože živá síla, která zesílena proudí nyní celým stvořením, která naléhá a tiskne, nutí všechno do pohybu. Zesílí také to, co dosud odpočívalo nebo dřímalo. Bude to probuzeno, posíleno, a musí se tedy projevit, bude to v probouzející se činnosti jakoby vytaženo na světlo i kdyby se to chtělo skrývat. Lze také říci, že to vyjde samo na světlo a musí se ukázat, že to nemůže déle dřímat, jako doposud. Řečeno lidově: „Vyjde to najevo!"

Všechno ožije a projeví se, všechno v celém tomto stvoření, a to následkem nového pronikání Světla! Světlo přitahuje při tom mocně vše, co v tomto stvoření spočívá ... ať to chce nebo nechce, nebo se to dokonce skrývá, takže všechno nakonec přijde do styku s tímto Světlem, nemůže mu uniknout, i kdyby to mělo křídla ranních červánků, - skrýš před Světlem neposkytne žádné místo v celém stvoření. Nic nezůstane neosvětleno.

V pohybu, vyvolaném přitažlivostí, musí však na tomto Světle ztroskotat a shořet všechno, co nesnese jeho paprsky, co tedy již samo k tomuto Světlu neusiluje. Avšak co spěje ke Světlu, rozkvete a zesílí v čistotě svého chtění!

Tak je tomu i se všemi vlastnostmi duší pozemských lidí. Co v nich dosud spočívalo zdánlivě mrtvé, co v nich dřímalo, lidmi samými často nepozorováno, to bude silou probuzeno a posíleno, stane se to myšlenkou a činem, aby se to podle svého druhu svou činností samo soudilo na Světle! Pamatujte, že bude oživeno, co tkví i ve vás! V tom je vzkříšení všeho mrtvého! Živoucí soud! Poslední soud!

Musíte se při tom vypořádat se vším, co ve vás jest, musíte se očistit, jinak zaniknete spolu se zlem, podaří-li se mu získat ve vás převahu. Zlo by vás pak zadrželo, srazilo by se nad vaší hlavou pěníc a syčíc a strhlo by vás s sebou do propasti rozkladu. Neboť zlo nemůže nadále obstát v záři Boží síly! - -

Vám jsem teď dal Slovo ukazující cestu, která vás v probuzení tohoto stvoření bez bloudění dovede do světlých výšin, která vás nenechá padnout, ať se děje cokoliv a ať se cokoliv snaží ve vás vzplanout! Jestliže ve věrném přesvědčení hledíte ke Světlu, jestliže jste mé Slovo správně pochopili, do svých duší přijali, pak budete klidně stoupati vzhůru ze zmatků, očistěni a zjasněni, osvobozeni ode všeho, co by vám bylo dříve mohlo bránit ve vstupu do ráje.

     Bděte a modlete se tedy, abyste si nedali kalit jasnost nazírání ješitností a domýšlivostí, nejnebezpečnějšími to léčkami na pozemské lidi! Chraňte se! Jak jste teď připravili půdu ve svém nitru, to bude pro vás rozhodující při očistě stvoření!

 
Abd-ru-shin

 

 

17.12.2013 14:21:24
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one