»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

VE SVĚTLE PRAVDY, Poselství Grálu, díl III.

ROZŠIŘUJ SVÉ VĚDĚNÍ! MOUDROST BOŽÍ ŘÍDÍ SVĚT! 
USILUJTE, LIDÉ, ABYSTE V POZNÁNÍ VYTUŠILI BOŽÍ VELIKOST!
                                                                                                                                    .
 1. V zemi soumraku
 2. Hloubal
 3. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové
 4. Boží služebníci
 5. Instinkt zvířat
 6. Přátelský polibek
 7. Zkřivený nástroj
 8. Dítě
 9. Úkol lidského ženství
 10. Všudypřítomnost
 11. Kristus řekl…!
 12. „Pohyb" zákonem stvoření
 13. Pozemské tělo
 14. Tajemství krve  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")
 15. Temperament
 16. Pohleď, člověče, jak máš putovat stvořením, aby osudová vlákna nepřekážela tvému vzestupu, nýbrž aby jej podporovala!
 17. Nový zákon
 18. Povinnost a věrnost
 19. Krása národů
 20. Dokonáno jest!
 21. Na hrubohmotné hranici
 22. Poznávání Boha
 23. Jméno
 24. Bytostné
 25. Malí bytostní
 26. Ve hrubohmotné dílně bytostných
 27. Duše putuje…
 28. Žena a muž
 29. Pokřivené duše
 30. Duchovní vůdce člověka
 31. Světlé nitky nad vámi!
 32. Prakrálovna
 33. Koloběh záření
 34. Straňte se farizejů!
 35. Posedlý
 36. Proste, a bude vám dáno!
 37. Dík
 38. Budiž Světlo!
 39. Bezbytostné
 40. Vánoce
 41. Neupadněte v pokušení!
 42. Smysl pro rodinu
 43. Útulný domov
 44. Věřící ze zvyku
 45. Pohleď, co ti prospívá!
 46. Všemoudrost
 47. Slabé pohlaví
 48. Zbořený most
 49. Strážkyně plamene
 50. Přehled stvoření
 51. Duše
 52. Příroda
 53. Duchovní zárodky
 54. Bytostné zárodky
 55. Kruh bytostného
 56. Praduchovní úrovně I
 57. Praduchovní úrovně II
 58. Praduchovní úrovně III
 59. Praduchovní úrovně IV
 60. Praduchovní úrovně V
 61. Praduchovní úrovně VI
 62. Praduchovní úrovně VII
 63. Doslov: Jak se má Poselství přijímat
 
 ***

 
 

 

  

Abd-ru-shin / Abdrushin
Abd-ru-shin / Abdrushin
Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, Abd-ru-shin, Svazek I.
Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, Abd-ru-shin, Svazek I.
vydání 2011, Ve světle Pravdy, Poselství Grálu, Abd-ru-shin.jpg
Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, vydání 2011,
Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, vydání 2011,
 
obr.: P&T / Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, Abd-ru-shin
 
Gralsbotschaft_Ve světle Pravdy - Poselství grálu_Verlag AB, Vomperberg
Gralsbotschaft_Ve světle Pravdy - Poselství grálu_Verlag AB, Vomperberg
28.02.2019 20:45:44
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one