»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

VE SVĚTLE PRAVDY, Poselství Grálu, díl II.

NYNÍ KRÁČEJ ODVÁŽNĚ VZHŮRU!

 
 1. Odpovědnost
 2. Osud   
 3. Stvoření člověka
 4. Člověk ve stvoření
 5. Dědičný hřích
 6. Bůh
 7. Vnitřní hlas
 8. Náboženství lásky
 9. Spasitel
 10. Tajemství zrození
 11. Je možno radit k okultnímu školení?
 12. Spiritismus
 13. Připoutaný k zemi
 14. Je pohlavní zdrženlivost duchovně prospěšná?
 15. Myšlenkové formy
 16. Bdi a modli se!
 17. Manželství
 18. Právo dítěte vůči rodičům
 19. Modlitba
 20. Otčenáš
 21. Uctívání Boha
 22. Člověk a jeho svobodná vůle
 23. Ideální lidé
 24. Uvalte na něho všechnu vinu
 25. Zločin hypnózy
 26. Astrologie
 27. Symbolika v lidském osudu
 28. Víra
 29. Pozemský majetek
 30. Smrt
 31. Zesnulý
 32. Zázrak
 33. Křest
 34. Svatý Grál
 35. Tajemství Lucifera
 36. Oblasti temnoty a zavržení
 37. Oblasti světla a ráj
 38. Světové dění
 39. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
 40. Odloučení lidstva od vědy
 41. Duch
 42. Vývoj stvoření
 43. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
 44. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
 45. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
 46. Sestup s kříže!
 47. To je mé tělo! To je má krev!
 48. Vzkříšení pozemského těla Kristova
 49. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně zpětného působení
 50. Syn Člověka
 51. Pohlavní síla a její význam pro duchovní vzestup
 52. Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!
 53. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas
 54. Omyl jasnovidectví
 55. Druhy jasnovidectví
 56. V říši démonů a fantómů
 57. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
 58. Léčivý magnetismus
 59. Žijte přítomnosti!
 60. Co má člověk činit, aby mohl vejít do Božího království?
 61. Vidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém vlastním oku nevidíš
 62. Boj v přírodě
 63. Vylití Ducha svatého
 64. Pohlaví
 65. Může být stáří překážkou duchovního vzestupu?
 66. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!
 67. Bohové - Olymp - Valhala
 68. Lidský tvor
 69. A tisíc let jest jako jeden den!
 70. Cit
 71. Život
28.05.2015 12:13:11
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one