»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Seznam přednášek „Ve světle Pravdy“ - Poselství Grálu od Abd-ru-shina

VE SVĚTLE PRAVDY, Poselství Grálu, díl I.

OPROSTI SE ODE VŠEHO TEMNA!
KDO SE NENAMÁHÁ, ABY SLOVO PÁNĚ TAKÉ SPRÁVNĚ POCHOPIL, TEN SE PROVIŇUJE!

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, Abd-ru-shin, svazek I.K doprovodu
 1. Co hledáte?
 2. Volání po pomocníku   
 3. Antikrist   
 4. Mravnost   
 5. Probuďte se!
 6. Mlčení
 7. Vzestup
 8. Kult
 9. Strnulost  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")
 10. Dětskost  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")
 11. Cudnost  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")
 12. Ve světle pravdy - Poselství Grálu, vydání 2011První krok  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")
 13. Svět
 14. Hvězda betlémská
 15. Boj
 16. Moderní duchověda
 17. Nesprávné cesty
 18. Co odděluje dnes tak mnoho lidí od světla?
 19. Bylo jednou…!
 20. Bloudění  
 21. Lidské slovo
 22. Žena pozdějšího stvoření
 23. Oddanost
 24. Lenost ducha
 25. Pozemský člověk před svým Bohem
 26. Všechno mrtvé ve stvoření má býti vzkříšeno aby se soudilo!
 27. Gralsbotschaft, Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, Verlag AB, VomperbergKniha života  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")
 28. Říše tisíce let
 29. Nutné slovo
 30. Velká kometa
 31. Světový učitel
 32. Cizinec
 33. Záchrana! Spása!  (zařazeno až ve vydání poslední ruky") 
 34. Řeč Páně  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")

VE SVĚTLE PRAVDY, Poselství Grálu, díl II.

NYNÍ KRÁČEJ ODVÁŽNĚ VZHŮRU!

 
 1. Odpovědnost
 2. Osud   
 3. Stvoření člověka
 4. Člověk ve stvoření
 5. Dědičný hřích
 6. Bůh
 7. Vnitřní hlas
 8. Náboženství lásky
 9. Spasitel
 10. Tajemství zrození
 11. Je možno radit k okultnímu školení?
 12. Spiritismus
 13. Připoutaný k zemi
 14. Je pohlavní zdrženlivost duchovně prospěšná?
 15. Myšlenkové formy
 16. Bdi a modli se!
 17. Manželství
 18. Právo dítěte vůči rodičům
 19. Modlitba
 20. Otčenáš
 21. Uctívání Boha
 22. Člověk a jeho svobodná vůle
 23. Ideální lidé
 24. Uvalte na něho všechnu vinu
 25. Zločin hypnózy
 26. Astrologie
 27. Symbolika v lidském osudu
 28. Víra
 29. Pozemský majetek
 30. Smrt
 31. Zesnulý
 32. Zázrak
 33. Křest
 34. Svatý Grál
 35. Tajemství Lucifera
 36. Oblasti temnoty a zavržení
 37. Oblasti světla a ráj
 38. Světové dění
 39. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
 40. Odloučení lidstva od vědy
 41. Duch
 42. Vývoj stvoření
 43. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
 44. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
 45. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
 46. Sestup s kříže!
 47. To je mé tělo! To je má krev!
 48. Vzkříšení pozemského těla Kristova
 49. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně zpětného působení
 50. Syn Člověka
 51. Pohlavní síla a její význam pro duchovní vzestup
 52. Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!
 53. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas
 54. Omyl jasnovidectví
 55. Druhy jasnovidectví
 56. V říši démonů a fantómů
 57. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
 58. Léčivý magnetismus
 59. Žijte přítomnosti!
 60. Co má člověk činit, aby mohl vejít do Božího království?
 61. Vidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém vlastním oku nevidíš
 62. Boj v přírodě
 63. Vylití Ducha svatého
 64. Pohlaví
 65. Může být stáří překážkou duchovního vzestupu?
 66. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!
 67. Bohové - Olymp - Valhala
 68. Lidský tvor
 69. A tisíc let jest jako jeden den!
 70. Cit
 71. Život

VE SVĚTLE PRAVDY, Poselství Grálu, díl III.

ROZŠIŘUJ SVÉ VĚDĚNÍ! MOUDROST BOŽÍ ŘÍDÍ SVĚT! 
USILUJTE, LIDÉ, ABYSTE V POZNÁNÍ VYTUŠILI BOŽÍ VELIKOST!
                                                                                                                                    .
 1. V zemi soumraku
 2. Hloubal
 3. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové
 4. Boží služebníci
 5. Instinkt zvířat
 6. Přátelský polibek
 7. Zkřivený nástroj
 8. Dítě
 9. Úkol lidského ženství
 10. Všudypřítomnost
 11. Kristus řekl…!
 12. „Pohyb" zákonem stvoření
 13. Pozemské tělo
 14. Tajemství krve  (zařazeno až ve vydání poslední ruky")
 15. Temperament
 16. Pohleď, člověče, jak máš putovat stvořením, aby osudová vlákna nepřekážela tvému vzestupu, nýbrž aby jej podporovala!
 17. Nový zákon
 18. Povinnost a věrnost
 19. Krása národů
 20. Dokonáno jest!
 21. Na hrubohmotné hranici
 22. Poznávání Boha
 23. Jméno
 24. Bytostné
 25. Malí bytostní
 26. Ve hrubohmotné dílně bytostných
 27. Duše putuje…
 28. Žena a muž
 29. Pokřivené duše
 30. Duchovní vůdce člověka
 31. Světlé nitky nad vámi!
 32. Prakrálovna
 33. Koloběh záření
 34. Straňte se farizejů!
 35. Posedlý
 36. Proste, a bude vám dáno!
 37. Dík
 38. Budiž Světlo!
 39. Bezbytostné
 40. Vánoce
 41. Neupadněte v pokušení!
 42. Smysl pro rodinu
 43. Útulný domov
 44. Věřící ze zvyku
 45. Pohleď, co ti prospívá!
 46. Všemoudrost
 47. Slabé pohlaví
 48. Zbořený most
 49. Strážkyně plamene
 50. Přehled stvoření
 51. Duše
 52. Příroda
 53. Duchovní zárodky
 54. Bytostné zárodky
 55. Kruh bytostného
 56. Praduchovní úrovně I
 57. Praduchovní úrovně II
 58. Praduchovní úrovně III
 59. Praduchovní úrovně IV
 60. Praduchovní úrovně V
 61. Praduchovní úrovně VI
 62. Praduchovní úrovně VII
 63. Doslov: Jak se má Poselství přijímat
 
 ***

 
 

 

  

obr.: P&T / Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, Abd-ru-shin
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one