»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Otázka:                                                                               .

 
     Jedna již zodpovězená otázka mě podnítila k nové otázce: Abd-ru-shin by přece mohl lehce osvětlit všechny slabiny a nedostatky církví nebo sekt, a tím by snad jejich útoky již z chytrosti umlkly.
 
Odpověď:
 
     Očekává tazatel ode mne, že v tom půjdu obvyklými temnými a zavržitelnými cestami, tak příznačnými pro odpůrce? Ovšem že bych to mohl učinit a naplnit tím mnoho knih, avšak v tom nespočívá má úloha. Mým posláním je ukazovat cestu lidem, kteří s vážností hledají Boha a Pravdu, a tak jim pomáhat a dát jim to, co hledají.
 
     Tím odpovídám současně na tak mnohou otázku, proč se nesnažím obvyklým získáváním nalézat čtenáře a stoupence a rychle rozšiřovat jejich kruhy.
 
     Hledajícím nabízím, ale nezískávám. Kdo opravdu hledá, ten najde!  Nalezne, protože je to Bohem chtěno a protože je k tomu veden pomáhajícími silami ze světlých výšin. Tytéž síly pomáhají tak i mně a lidstvo se v pravý čas musí dovědět, že jsem pod svatou Boží ochranou. Tím se též samočinně projeví nesprávnost všech útoků, a výsledek bude takový, že právě tyto útoky a všechny podobné činy nejvíce přispějí k tomu, aby podporovalo mou úlohu, přesto, že zamýšlely opak.
 
     Spočívá v zákoně Božím, že v této době musí i temno se svými zlými úmysly proti své vůli sloužit Světlu.
 
     Moje vlastní vědění spojené s bezpodmínečnou důvěrou v mé poslání a v jeho výsledek dává mi právo, abych i přes prosby lidí mlčel na útoky a ponechal na rozhodnutí lidí samých, chtějí-li věřit nenávisti. Stačí, když při tom myslí jen na slova Syna Božího, Ježíše:
 
„Podle skutků poznáte je." To znamená totéž jako: Máte je poznávat podle toho, jak jednají!"
 
     Poznávání skutečného druhu odpůrců není potom již tak těžké.
 
     Mimo to se takovými pokusy o potlačování a pronásledování těžce hřeší právě proti jednomu ze základních  Božích zákonů: Člověk má mít svobodu volby při svých rozhodnutích, což se nedá odloučit od odpovědnosti, neboť tam, kde je odpovědnost, musí být také možnost svobodného rozhodování! Svoboda však končí tam, kde je spoutávána volnost zkoumání a uvažování těmi místy, která se takto dost zřetelně snaží jen udržet svůj vlastní vliv.
 
     Kde je skutečně Pravda, tam může být klidně osvětlována a není se čeho obávat. Tam není ani žádného důvodu horlit proti něčemu jinému nebo novému. Naopak, všechno jiné může Pravdu jen upevnit.
 
     Nejsvětější povinností člověka je, aby v poznávání Boha a ve svém duchovním vývoji postupoval vpřed. Každé ulpění a připoutání se na dosavadní je zastavení, po němž následuje krok zpět. Rozumově vědecké bádání a objevování trvale pokračuje. Nebudou-li duchovní vědy držet stejný krok, budou časem otřeseny a budou kolísat, protože bude chybět vyrovnání k harmonii obou těchto různých druhů, které mají jít ruku v ruce. Výsledkem je pak nevyhnutelné zhroucení, protože rozumové vědě bude chybět potřebná živá duchovní opora; neboť mystika není schopna tuto oporu rozumovému vědění dát.
 
     Zdánlivě tyto poznámky nesouvisí s otázkou. Avšak jenom zdánlivě. Ve skutečnosti prohlubují smysl odpovědi a já doufám, že to mnohý člověk pochopí.
 
 Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937
 

 
27.01.2015 17:35:46
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one