»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Výňatek z rozhovoru o Poselství Grálu

Bible a Poselství Grálu, výňatek z rozhovoru o Poselství Grálu

Bible a Poselství Grálu, výňatek z rozhovoru o Poselství Grálu

...

MJ: Já osobně mám teď dojem, jako by mezi Biblí a Poselstvím Grálu existovalo podstatně více spojnic, než si spousta lidí obvykle představuje. Nemýlím se?
 
Samozřejmě existuje mnoho styčných bodů. Podívejte se, Poselství Grálu je, když to tak vezmete, vlastně dovršení biblického učení a ozřejmění bible, především slov Ježíšových. Potíž je jen v tom, že máme dnes před sebou křesťanskou věrouku, která ve všech ohledech rozhodně neodpovídá tomu, co hlásal Ježíš. A to jednak vlivem četných překladů, jimiž Bible prošla, jednak i v důsledku různých lidských ustanovení, poplatných většinou politickým kalkulacím. A podívejte se, jestliže se například v církvi zastává názor, že člověk leží po své pozemské smrti až do Posledního soudu v hrobě a jako osobnost vlastně neexistuje, pak se přece musíme ptát, jak potom mají všichni ti lidé, kteří žili před Ježíšem, dojít spasení, pokud by se toto spasení zakládalo na víře v Ježíšovo poslání a ve skutečnost, že svou smrtí na kříži sňal s lidí jejich hříchy. Jak mohou věřit v něco, o čem vůbec nic nevědí? Potom....

MJ: A jaký by potom byl správný náhled na tyto věci? Především tedy souvislost mezi smrtí a ukřižováním.

Správný náhled spočívá v tom, že ukřižování nebylo spasení, to Ježíš také nikdy netvrdil. On řekl výslovně: »Ti jsou mí bratři a sestry, kdož činí vůli mého otce«. A tato vůle je zakotvena v zákonech stvoření. Tak, jako každý zákonodárce vyjadřuje v zákonech svou vůli. A to se přece zcela kryje s výpovědí Poselství Grálu, kde je psáno: »Poznávejte správně Stvoření prostřednictvím jeho zákonů, v tom spočívá cesta vzhůru ke Světlu.« Anebo když uvážíme další rozpornosti - jak se má člověk vyrovnat například s tím, že by Bůh, který dal lidem přikázání »Nezabiješ!«, právě od tohoto lidstva požadoval, aby zavraždilo jeho syna, a to tím nejtrýznivějším způsobem, jaký si lidský duch kdy vymyslel?

MJ: O tom se vlastně vůbec nepřemýšlí - to je pravda.

Jak se to slučuje s Ježíšovým zvoláním: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.« Pokud by v jeho smrti spočívalo spasení, neměl spíše říci: »Otče, požehnej jim, neboť poznali, co mají učinit!?« A nemusel by pak Jidáš požívat té největší úcty jako člověk, který poznal Boží plán nebo alespoň umožnil jeho uskutečnění? Když nám Poselství Grálu vysvětluje, že se v případě Ježíšova ukřižování nejednalo o nic jiného, než o sprostou vraždu na nepohodlném nositeli Pravdy, pak je toto vysvětlení nesrovnatelně logičtější, protože odpovídá tomu, jak se lidstvo po celá staletí chovalo. Se vším se přece setkáváme znovu. Ježíš nepřišel proto, aby se nechal ukřižovat, přišel, aby přinesl Pravdu. Nezemřel také za hříchy lidstva, zemřel kvůli hříchům lidí, kteří tuto Pravdu nechtěli slyšet.
 
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one