»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

V roce 1927 začal Abd-ru-shin (Abdruschin) vydávat nový časopis s názvem „Der Ruf" (Volání), časopis pro veškeré pokrokové vědění. Předmluva zněla: 

 
„VOLÁNÍ
    nechť vychází do celého světa! Má vytvořit užší spojení mezi všemi stoupenci a čtenáři mých slov. Na mnohých místech se utvářejí Volná sdružení k pěstování myšlenek mých přednášek, aby účastníci ve společné činnosti stále hlouběji vnikali do pravd velikého stvoření, a tím také správně poznávali vůli Stvořitelovu.
     I když radostně zdravím tato sdružení, přece je nemohu vést ani se jich účastnit; neboť takové snahy mají nakonec vždy za následek vázanost pro toho, kolem něhož se seskupují. Povinnosti tak mnohého druhu, byť i jen morální kvůli příspěvkům členů. Něco takového nemohu.
     Musím být a zůstat volný v tom, co mám říci!
     Ve všech svých přednáškách i rozhodnutích. Nesmím se při tom ohlížet na přání jednotlivců ani celých skupin, k čemuž by docházelo, kdybych byl jimi vázán. Taktéž kdybych chtěl přihlédnout k obchodním výhodám. Ani jedno, ani druhé nesmí mít vliv na mne a na mé spisy. Avšak přesto bych také nechtěl zanedbat a promeškat možnost dát příležitost každému.
     Proto nabízím, ale nezískávám!
     A vždy setrvám u zásady: Kdo v mých slovech nenachází nic pro sebe, pro toho nejsou řečena. Nemají se mu také nikdy vnucovat.
     Budu proto nutně svými slovy vždy přítelem každého člověka a nepřítelem jeho chyb, poněvadž kvůli němu nemohu nic škrtat.
    Protože se tedy nemohu vázat na sdružení, i když uznávám jejich podpůrný účinek pro tak mnohého jedince, založil jsem ve svém nezbytném osamocení toto ‚Volání´ jako prostředníka mezi všemi čtenáři a sdruženími; tím dostávají příležitost k vzájemné výměně svých sdělení a přání. Místo pro tyto účely bude vždy zdarma připraveno.
     Nechť  ‚Volání´ probudí mnoho duší a přinese vážným hledajícím osvícení, a tím i mír a pokrok!"
V létě 1927, Abdruschin
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one