»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 


Výňatek z přednášky „Modlitba“:

 ... Modlitba, která v sobě chová různé city, které však přesto, že jsou rozptýleny, mají v sobě ještě určitou sílu, poněvadž byly modlícím se člověkem hluboce procítěny, bude tedy přitahovat různé a ve zpětném účinku také přinese různá splnění.

      Zda se to pak může splnit, to závisí zcela na druhu jednotlivých částí modlitby, které se mohou vzájemně buď podporovat nebo si překážet. V každém případě je však lépe vysílat při modlitbě jen jednu myšlenku jako cit, aby nemohl nastat zmatek.

     Proto také Kristus nechtěl, aby se lidé modlili »Otčenáš« nezbytně celý. Shrnul v něm pouze všechno to, co si člověk při vážném chtění může především vyprosit tak, že to jistě bude splněno.

     V těchto prosbách jsou obsaženy základy pro všechno, co člověk potřebuje ke svému tělesnému zdraví a k duchovnímu vzestupu. Dávají však ještě více! Prosby zároveň ukazují, kam má směřovat lidské úsilí v pozemském životě. Sestavení proseb je samo o sobě mistrovským dílem.

     Již jenom »Otčenáš« může být hledajícímu vším, když se člověk do něho ponoří a správně jej pochopí. Nepotřeboval by nic více než »Otčenáš«. Ten mu dává poznat způsobem co nejzhuštěnějším celé Evangelium. Je klíčem ke světlým výšinám pro toho, kdo umí »Otčenáš« správně prožívat. Pro každého může být poutnickou holí a současně světlem na cestě kupředu a vzhůru! Tak nesmírně mnoho skrývá v sobě.

     Již toto bohatství ukazuje na vlastní účel modlitby »Otčenáš«. Ježíš dal lidstvu touto modlitbou klíč k Božímu království! Jádro svého poselství. Tím však neměl na mysli, že by se měl takto celý odříkávat ...

„Ve světle Pravdy  - Poselství Grálu“  
II/ 19. Modlitba, Abd-ru-shin

 

Na seznam přednášek Poselství Grálu

30.08.2014 11:19:26
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one