»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
 

Jestliže přepadneš a zbiješ některého ze svých spolubližních tak, že utrpí rány a při tom ho snad ještě oloupíš, tu víš, že jsi ho poškodil a že propadáš světskému trestu.

     Při tom ani nepomyslíš, že tím se také současně zaplétáš do vláken zvratného působení, které nepodléhá žádné libovůli, ale rozuzluje se spravedlivě až do těch nejnepatrnějších hnutí duše, na které jsi vůbec nedbal a pro které ti úplně chybí cit!

     A toto zvratné působení není v žádné souvislosti se světským trestem, ale pracuje zcela neodvisle a tiše samo pro sebe. Lidský duch nemůže mu však nijak uniknout a nenachází již v celém stvoření místa, které by ho skrylo a chránilo.

     Slyšíte-li o takovém surovém činu přepadnutí a násilného zranění, jste rozhořčeni. Trpí-li tím lidé vám blízcí, jste i polekáni a zděšeni! Ale málo vás rozruší, když někde slyšíte, že někdo nepřítomného člověka staví do špatného světla dovedně volenými zlomyslnými slovy, ba často jen i velmi výraznými posunky, které dávají více vytušit než lze vyjádřit slovy.

     Avšak pamatujte si: hrubohmotný útok lze mnohem snáze napravit než útok na duši, která trpí podkopáváním pověsti.

     Všem, kteří zákeřně špiní pověst druhých, se proto vyhýbejte stejně jako hrubohmotným vrahům!

     Jsou právě tak vinni jako vrahové, ba velmi často ještě hůře! Jak málo mají soucitu s dušemi, jimi štvanými, tak málo bude jim pak v záhrobí podána ruka ku pomoci, až o to budou prosit! Chladný a nemilosrdný jest neblahý pud v jejich nitru, který je žene, aby snižovali jiné, jim často zcela cizí lidi. Chlad a nemilosrdnost stihne je proto stonásobnou silou na místě, jež na ně čeká, jakmile jednou musí opustit své pozemské tělo!

     Budou pak na onom světě psanci a hluboce opovrženými, víc než loupežníci a zloději. Celým tímto druhem lidí se nese společný potměšilý a zavrženíhodný rys, počínaje tak zvanou kmotrou klepnou až k oněm zkaženým tvorům, kteří se neštítí vyžádanou přísahou vydat falešné svědectví proti bližnímu, jemuž by byli měli z mnoha příčin děkovat! Jednejte s nimi jako s jedovatou havětí, neboť si nezasloužili nic jiného.

     Protože všem lidem chybí jednotný vysoký cíl - dospět do království Božího, sejdou-li se potom dva nebo tři, nemají si vzájemně co říci. Proto stalo se jim milým zvykem pomlouvat jiné a nejsou již ani schopni nahlédnout bídnost tohoto počínání, protože již vůbec ztratili všechno pochopení následkem trvalého provádění těchto špatností.

     Na onom světě budou pak pospolu nadále vysedávat a oddávat se svému oblíbenému tématu, až uplyne doba, která je dopřána k poslední možnosti vzestupu. Snad by se byli mohli ještě zachránit, ale takto budou strženi do rozkladu, v němž se octnou všechny hrubohmotné i jemnohmotné druhy hmoty, aby byly očištěny od veškerého jedu, který do nich vnesli lidští duchové, jež nejsou hodni toho, aby jim bylo zachováno jméno!

27.01.2015 18:34:47
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one