»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

V roce 1936 pokládal Abd-ru-shin za nutné podat vysvětlení o cíli a účelu osady Grálu: 

„MŮJ CÍL

Stále znovu se vynořují všechny možné a často i nemožné pověsti o cíli a účelu osady Grálu na Vomperbergu v Tyrolsku. Tyto pověsti však vyplývají z naprosté neznalosti a jsou také z největší části rozšiřovány se zlým úmyslem, neboť ve skutečnosti jsem dosud neměl vůbec žádný pevný plán.

Jednoduše jsem napsal své Poselství Grálu, protože mne to nutilo přinést je lidstvu. Poněvadž toto Poselství obsahuje vědění o veškerém působení ve stvoření v takové úplnosti, v jaké nemohlo být dosud ještě nikdy dáno, poznají v něm lidé přesně ty cesty, kterými mají jít, aby dospěli k vnitřnímu míru, a tím k radostnému tvoření již zde na zemi. Při tomto poznání se v mnohých čtenářích probudila touha moci bydlet v mé blízkosti, aby se v tomto vědění vzdělávali dále a rozvíjeli je k prožívání.

Aby bylo vyhověno některým z nejnaléhavějších přání, vznikla osada, aniž byla předem plánována. Jen jsem se tím podvolil stávající potřebě a do jisté míry zformoval to, co ke mně v tomto ohledu přistoupilo. Vzhledem k neustávajícím více či méně fantastickým, závistiplným či nenávistným falešným výmyslům rozhodnu se však nyní pro pevný plán a ten také oznámím:

Můj cíl je duchovního druhu!

Nepřináším však nové náboženství, nechci založit novou církev, tím méně nějakou sektu, nýbrž dávám ve vší prostotě jasný obraz samočinného působení ve stvoření, působení, jež nese vůli Boží a z něhož může člověk jasně poznat, které cesty jsou pro něho dobré.

Všechny pozemské úmysly, které se mi přitom chtějí podsouvat, odmítám; vzešly z cizích pramenů a přicházejí právě od všech těch, kteří se je snaží šířit a používat proti mně.

Politická přání či názory jsou mi rovněž naprosto vzdáleny, neboť mi pro ně chybí nezbytné porozumění. 

Osadu Grálu na Vomperbergu v Tyrolích chci učinit 

‚útočištěm míru'  
a  
‚pramenem duchovní síly'
 

pro všechny, kdo po tom vážně touží. Každý návštěvník Hory musí pociťovat, že to, co vidí a slyší, je hodno následování, a tuto neuhasitelnou touhu má si vzít s sebou, až sám podle toho zformuje svůj pozemský život.

Tak ponesou lidé v hloubi duše mír do svého domova, do své země, a s ním novou sílu k radostnému tvoření!

Pokoj v duši je neoddělitelný od spokojenosti! A v tom zakotvené štěstí musí se rozvíjet všude, kde k tomu úsilí nalezne správnou půdu!

Útočiště míru! Pramen nové síly!

Toto vytvořit na Vomperbergu v Tyrolích je moji jedinou snahou, a to může každému člověku, tím také každé rodině a každému státu, přinést jen užitek."

 
Na Vomperbergu, v roce 1936, Abd-ru-shin
.


 
Osada Grálu

Osada Grálu

Pohled z Gallzeinu na náhorní plošinu Vomperberg s Osadou Grálu
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one