»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Abd-ru-shin, Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ - z doslovu k vydání z roku 1948:

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin, Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“, 1948
 
... mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je pojí stejný duchovní cíl. Tento společný cíl přináší jím zvěstované Poselství Grálu, jež nám zjevuje vědění, jaké dosud nikdy nemohlo být lidem dáno.

Jest nade všemi stranami i vyznáními a obrací se pouze na jednotlivce. Obrátí-li se jednotlivec k dobrému, bude i všechno ostatní dobré. Má to okamžitý vliv na manželství, na rodinu a konečně na celý národ, který pak teprve může rozvinout svůj vlastní druh a svou vlastní kulturu k nevyšší kráse, která je základem pravé harmonie mezi všemi národy.
 
V březnu 1938 za převratu v Rakousku byl Abd-ru-shin, jehož učení Grálu stojí v nepřeklenutelném rozporu vůči nacionálnímu socialismu, Gestapem zatčen. Po těžkém žalářování byl se svou rodinou z Rakouska vypovězen a byl mu přikázán nucený pobyt v Německu, kde byl stále pod dozorem Gestapa.
 
Osada Grálu s veškerým inventářem byla nacisty zabavena a ostatní obyvatelé, mezi nimiž byli Angličané, Francouzi, Švýcaři a Američané, rozehnáni.
 
Abd-ru-shin, jehož rodiště leží v dnešní Lužici, zemřel v prosinci 1941 na následky tělesného i duševního strádání, způsobeného mu nacisty.
 
Jeho žena, Marie Bernhardtová s rodinou a s částí dřívějších obyvatel se mohla se svolením spojeneckých úřadů v září 1945 vrátit do osady Grálu, jež se pod jejím vedením stala opět sídlem mezinárodního hnutí Grálu. Paní Marie Bernhardtová, jíž v únoru 1947 byla propůjčena rakouská státní příslušnost, vyvíjí snahu, pokračovat v díle svého muže a splnit jeho přání: Osadu Grálu na Vomperbergu učinit „útočištěm míru a pokoje" a „pramenem duchovní síly".
 
(Z doslovu k prvnímu českému poválečnému vydání třídílného Poselství Grálu „Ve světle Pravdy" vydaného v roce 1948.)
 
12.01.2018 17:43:57
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one