»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Syn Člověka (Odpovědi na otázky 1924-1937, Abdrushin)

Otázka:

Je Syn Člověka již na zemi, nebo se teprve narodí? Proč mlčí Abdrushin vytrvale právě v této věci?

Nechce Abdrushin těm mnohým lidem, kteří s přesvědčením přijali jeho Slovo, i v tomto směru ukázat pravou cestu?


Odpověď:

Blízká budoucnost přinese sama odpověď, neboť bude jenom jeden světový učitel. Syn Člověka se také teprve nenarodí, nýbrž je již dlouho mezi lidmi, jak již správně vycítil mnohý náboženský zvěstovatel.
V těžké době on jediný bude moci v duchovních a pozemských bídách skutečně pomoci mezi všemi falešnými proroky a vůdci. Tato doba je mnohem bližší, než si myslí dnes i lidé, kteří jsou označováni za škarohlídy a fantasty. Syn Člověka nemůže být tedy dítětem nebo se teprve narodit. To by bylo příliš pozdě pro včasnou pomoc.

On jenom klidně čeká na dobu splnění svého úkolu, neboť by byl dnes posmíván a mnohými kruhy neméně nenáviděn, než kdysi Syn Boží.

Proč by se měl předčasně dát poznat, když Boží vůle sama mu upraví cestu? Není pro něho nutné, aby se zúčastňoval závodění, když dosažení cíle patří jemu jedinému! Nikdo kromě něho nemůže jej dosáhnout. Kdo z opravdu vážně hledajících se může domnívat, že by se tento Syn Člověka nyní stavěl do jedné řady s těmi mnohými, nebo i jenom vedle jednoho z těch, kteří se dávají nazývat vůdci! Nemusíte se při tom usmát? On se neuchází o přízeň lidí, nebude se přít s církvemi. To není pro něho nutné, neboť tentokrát mu Boží vůle vhání do náruče lidstvo jako důtkami!

Jeho klidné vyčkávání je to nejstrašnější, co se může lidstvu stát!

Avšak nezaslouží nic jiného. Lidstvu se dostane toho, co si samo připravilo. Proto čekejte i Vy trpělivě, až se čas naplní.
 
25.06.2017 17:51:22
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2018  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one