»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
-
Pojem křesťanství: Ichthys - hlavní symbol prvotních křesťanů. Kryptogram „Ichthys“ (ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. V originále Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.Z hlediska etymologického je ‚křesťan' slovo odvozené od jména Kristus, nikoli od jména ‚křest'. V syrské Antiochii byli již v apoštolské době Kristovi vyznavači nazýváni ‚christianoi', to jest kristovci, křesťané.
 

Křesťané tedy nejsou ti, kdo byli pokřtěni, ale ti, kdo jsou následovníci Kristovi, kdo věří, že v Ježíši přišel na zem Kristus, Syn Boží. Protože pravě to učí také Poselství Grálu, lze přesvědčení na něm založené chápat jako křesťanství, jako křesťanství dovršené poselstvím Ducha Pravdy.

Ještě lze dodat, že slovo ‚křest' je jen v češtině odvozeno od jména ‚křesťan', zatímco v jiných jazycích tomu tak není. V řečtině je pro křest výraz baptisma, to zn. ponoření, podobné slovo je i ve francouzštině a angličtině, v němčině je křest die Taufe, zatímco křesťan je der Christ.


Pozn.: 

„Ichthys“ - hlavní symbol prvotních křesťanů. Kryptogram „Ichthys“ (ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. V originále: ησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ - Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.
----------
PS: ... být „dobrým“ a opravdovým křesťanem neznamená být slepý vůči odpovědnosti etablované moci a „blahoslavených“ a „demokratických“ institucí. Odmítat násilí znamená volit to, co je spojeno s vlastní koherencí a niternou morálkou, souhlasí s mým přesvědčením, neznamená to však volbu ve smyslu okamžitých výhod, volbu „politickou“.
Martin Luther King
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné hledání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2018 »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one